Flexibel kredit för företag: ”Ibland behövs likvida medel fort”

Flexibel kredit hjälper företagare i osäkra tider.
Rebecca Nyhlén, VD för OPR-Finance AB, ger sin syn på digitaliseringen av finansmarknaden. [Foto: OPR-Finance]

I finansiellt osäkra tider är behovet av en trygg buffert större än någonsin, hos såväl små som stora företag. Med OPR-Företagslåns företagskredit ges kredit upp till 200 000 kronor, utan startavgift eller extra kostnader utöver den nyttjade krediten.

– Det är en finansieringslösning för situationer där man behöver likvida medel fort, säger Rebecca Nyhlén, vd för OPR-Finance.

Läs mer om företagskrediten här.

Flexibel kredit

Ökad inflation, oförutsedda fakturor, plötsliga utgifter eller mindre inköp – har man ett företag finns det alltid kostnader man inte till 100 procent kan förbereda sig på. Finansieringslösningen OPR-Företagslån Flex erbjuder företag kredit på mellan 20 000 och 200 000 kronor. Krediten har inte några konto- eller startavgifter – man betalar helt enkelt ränta och kostnader endast för den nyttjade krediten. 

– Alla svenska företag som är registrerade i bolagsverket kan ansöka om OPR-Företagslån Flex och kreditbeslutet grundar sig sedan på en helhetsbedömning av företagets ekonomiska situation och framtida betalningsförmåga, säger Rebecca Nyhlén.

Digitaliseringen innebär flexibilitet

OPR-Finance är en del av den finländska finansieringskoncernen OPR-Finance Oy, och har sedan starten 2005 erbjudit flertalet finansieringslösningar till såväl privatpersoner som företag. Den accelererande digitala utvecklingen har öppnat för helt nya möjligheter, något som OPR-Finance i allra högsta grad tagit fasta på. En digital ansökan om kredit går snabbt och kan göras varifrån som helst – och besked får man redan samma dag.

– I och med digitaliseringen har vi möjlighet att hjälpa fler företag med skräddarsydd finansiering, helt efter deras unika behov. Det sparar tid och pengar och man slipper möten, pappersarbeten och manuella bedömningar, förklarar Rebecca Nyhlén.

Betalar endast kredit som nyttjas

Ett vanligt företagslån betalar man varje månad, men med OPR-Företagslån Flex betalar man endast krediten som nyttjas. Man har med andra ord ingenting att förlora på att ansöka om krediten, och ha den redo som en buffert. I dagens osäkra tider är det viktigare än någonsin att vara förberedd på oförutsedda utgifter, menar Rebecca Nyhlén.

– Vår kredit uppgår till 200 000 kronor men man behöver förstås inte nyttja hela beloppet, eller allt på en gång. Det är en flexibel finansieringslösning som inte kostar företagaren något förrän den används. Det kan komma perioder där man behöver likvida medel fort. Då är krediten redo, säger hon.

Större finansiering för större behov

För de som är i behov av en större finansiering har OPR-Företagslån ett företagslån på upp till 1 000 000 kronor och är ett annuitetslån där låntagaren får se det totala återbetalningsbeloppet redan innan de börjar återbetala.

Ansök om företagslån här.