Ansökan om OPR-Företagslån Flex

För tillfället är kredithöjning inte möjligt. Vi uppdaterar er när vi öppnar upp för kredithöjningar igen.

OPR-Företagslån Flex kan sökas av en person som har firmatäckningsrätt antingen ensam eller tillsammans med någon annan person i företaget som ansöker om krediten. Krediten söks av och beviljas till företaget.

Den första personen som har firmateckningsrätt ansöker om flexkrediten och fyller i de uppgifter som krävs för kreditansökan. Om vi behöver den andra firmatecknarens godkännande, skickar vi ett e-postmeddelande med en länk via vilken den andra firmatecknaren kan godkänna och skriva under kreditansökan. Observera att detta endast gäller för aktie- och handelsbolag då enskilda firmor och kommanditbolag endast kräver underskrift från en person.

Alla svenska aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag kan ansöka om lån hos oss.

Förutsättningen för att få OPR-Företagslån Flex är att företagets ansvariga person går i proprieborgen. Sökanden är även borgensman för krediten, så sökanden måste vara kreditvärdig. Inga andra säkerheter krävs för ansökan.

Vi behandlar ansökningar vardagar kl. 09:00-16:00. Vi meddelar kreditbeslutet redan samma dag för ansökningar som tas emot före kl. 14:00 och vi skickar kreditbeslutet och låneavtalet för undertecknande till din e-postadress. När du har godkänt låneavtalet kan du nyttja krediten och kan göra uttag inom ramen för din kreditgräns. Om en ansökan om uttag görs innan kl 12:00 så utbetalas pengarna samma bankdag.

Uttag och användning av flexkrediten

Du kan göra uttag upp till din kreditgräns genom en uttagsbegäran via mina sidor (inloggning med BankID). Det minsta uttaget är 5 000 kronor och beviljade uttag överförs till företagets bankkonto på bankdagar mellan klockan 08:00–17:30.

Du kan välja en kreditgräns för OPR-Företagslån Flex på mellan 20 000–200 000 kronor.

Det minsta uttaget är 5 000 kronor. För uttagen debiterar vi en uttagsavgift på 3 procent, som du betalar på nästa månadsfaktura.

Återbetalning och fakturering

Fakturan skickas en gång per månad cirka två veckor före förfallodagen, som alltid är den 28:e varje månad. På fakturan har vi samlat föregående månads transaktioner för OPR-Företagslån Flex och eventuellt restbelopp från föregående faktura. Du kan betala hela fakturabeloppet på en gång eller i delar. På det återstående kapitalet räknas en månadsränta på 5 procent. Om du vill slutbetala så måste du be om den aktuella slutsumman som ska återbetalas från OPR-Företagslån Flex kundservice på telefon 08-501 006 60 eller via e-post på adressen flex.kundservice@opr-foretagslan.se. Den månatliga minsta amorteringen är 4 procent av det utnyttjade kreditkapitalet, dock minst 2 000 kronor. Du kan alltid betala tillbaka hela den använda krediten på en gång eller betala in ett engångsbelopp som är större än minimibeloppet.

Själva kreditavtalet är avgiftsfritt. Krediten har inga fasta års- eller månadsavgifter, utan du betalar endast för dina uttag.

Om du betalar fakturan i delar är den månatliga minsta amorteringen 4 procent av det uttagna kreditkapitalet, dock minst 2 000 kronor.

Om du vill kan du återbetala krediten före förfallodatumet. Du kan kontrollera det aktuella beloppet som ska återbetalas via vår kundservice på telefon 08-501 006 60 eller via e-post (vardagar kl. 09:00–16:00) på adressen flex.kundservice@opr-foretagslan.se