Bekanta dig med OPR-Finance AB

OPR-Företagslån Flex är en tjänst under OPR-Finance AB, som är en del av den finländska finansieringskoncernen OPR-Finance Oy. Vi hos OPR-Finance erbjuder mångsidiga finansieringslösningar både till konsument- och företagskunder i fem olika EU-länder. Vi har varit verksamma sedan 2005 och idag betjänar vi en marknad med sammanlagt cirka 45 miljoner människor.

Bekanta dig med moderbolaget och dess tjänster på engelska på adressen: www.opr-finance.fi

Hösten 2020 har vi tagit fram en ny finansieringstjänst för att stödja svenska företags verksamhetstillväxt och -utveckling. OPR-Företagslån Flex är en fortlöpande kontokredit som anpassar sig efter företagets behov.

Kontaktuppgifter:

OPR- Finance AB
Kungsbroplan 1
112 27 Stockholm

Organisationsnummer: 556707-7044

Vi behandlar dina uppgifter på ett säkert sätt

Informationssäkerheten är viktig för oss. Vi behandlar dina uppgifter på ett säkert sätt enligt anvisningarna.

Om du vill ha mer information, läs vår registerbeskrivning samt cookie- och dataskyddspraxis: