Priserna för OPR-Företagslån Flex är tydliga och transparenta. Du betalar ränta och avgifter endast för den nyttjade krediten och vi debiterar till exempel inga kontoavgifter eller någon startavgift. OPR-Företagslån Flex är en flexibel finansieringstjänst för företag som ibland behöver en extra buffert för att täcka utgifter eller investeringar.

• Månadsränta: 5 procent av det uttagna kreditbeloppet
• Uttagsavgift: 3 procent av det uttagna beloppet
• Kontoavgift: 0 kronor per månad
• Startavgift: 0 kronor
• Dröjsmålsränta 24,9 procent av det fakturerade beloppet

Flexibel återbetalning i delar

Den månatliga minsta amorteringen är 4 procent av det utnyttjade lånekapitalet (dock minst 2 000 kronor). Dessutom betalar du ränta och uttagsavgifter för krediten. Faktureringsdatumet är den 10:e varje månad och fakturans förfallodag är den 25:e samma månad. Återbetalningen av krediten startar den första kalendermånaden efter beviljad kredit. Du kan alltid betala in ett engångsbelopp som är större än minimiamorteringen för snabbare återbetalning och för att minska den sammanlagda räntekostnaden.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor om våra priser

Du kan betala tillbaka allt på en gång

OPR-Företagslån Flex anpassar sig efter företagets situation och du kan alltid betala tillbaka hela den öppna krediten på en gång. Du betalar ränta och avgifter endast på det uttagna beloppet. Nästa gång du behöver större ekonomisk flexibilitet i företaget gör du bara ett nytt uttag upp till kreditgränsen.

Mer information om våra priser

Du betalar alltid endast för dina uttag. Den månatliga avbetalningen består av amortering på kapitalet och räntan. Den månatliga minsta amorteringen är 4 procent av det uttagna kreditkapitalet, dock minst 2 000 kronor. På så sätt minskar den månadsbeloppet varje månad när kapitalet amorteras. På kapitalet räknas en månadsränta på 5 procent. För uttag debiterar vi en uttagsavgift på 3 procent i samband med nästa faktura. Du kan alltid betala tillbaka hela den använda krediten på en gång eller betala in ett engångsbelopp som är större än minimibeloppet, för att spara in på kostnaderna för den sammanlagda räntan.